NASIBE WONG LEGAN

0
104

Mangan roti yen durung klebon sega,
ngelihe durung suda
yen diladeni mangan sega,
rampung mangan cangkem krasa kecut,
banjur njaluk diseseli udud
regane udud kuwi tikel pindho regane sega

Yen duwe bojo ngono, isih luwung
Ana sing masakake sabendinane
Nyawiske sarapan lan wedang kopi
kebul-kebul saben wayah isuk
Sandangan ana seng ngumbahke
Mangkat kerja disangoni mesem lan sun pipi
Wis to pokoke swarga donya tenan

Lha yen isih legan cilaka tenan
Pingin sarapan kudu masak dhewe
awak kesel ora ana sing nggatekke
Arep nduwe bojo piye kang?
pacar wae isih digawa uwong

Penulis : M.D. Royyan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here