HUKUM QABUL-IJAB : IJAB-QABUL TERBALIK DALAM AKAD NIKAH

0
371
iklan

A. Pertanyaan :
Ustad Nasichin dari Podosari Cepiring bertanya :

Apabila dalam akad nikah, pengantin lelaki berkata kepada ayah pengantin wanita sebaga wali : “Nikahkanlah aku dengan Fatimah anak puteri Anda dengan maskawin seperangkat alat shalat dan mata uang Indonesia sebanyak sepuluh juta rupiah yang telah saya bayar tunai!”.

Lalu ayah pengantin wanita menjawab : “Saya menikahkanmu kepadanya dengan maskawin tersebut yang telah engkau bayar tunai”. Di dalam akad nikah seperti ini, shighat ijab qabul terbalik dengan mendahulukan qabul oleh pengantin lelaki dan mengakhirkan ijab oleh wali. Maka bagaimana hukumnya, apakah sah secara fiqih Islam ?.

Iklan

B. Jawaban :
Akad nikah dengan shighat ijab qabul yang terbalik seperti diuraikan dalam pertanyaan di atas adalah SAH. Permintaan calon suami kepada wali calon istri dengan ucapan “Nikahkanlah aku dengannya” atau “Kawinkanlah aku dengannya” itu setingkat dengan ucapan “Saya terima nikahnya”.

C. Referensi :

ولوقال الزوج زوجني هذه فقال زوجتكها او قال الولي تزوج فلانة وقال الزوج تزوجت انعقد النكاح .
مشكاة المصباح للشيخ عبد الله بن عمر با مخرمة ص ٤٩.

Muhammad Danial Royyan

iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here